ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร ดอนขัน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานธุรการและงานทั่วไป
ที่อยู่ :95 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
Telephone :0804008098
Email :fon_074@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานธุรการและงานทั่วไป