ชื่อ - นามสกุล :นายสุระชัย สาสีรัตน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการและแผนงานยุทธสาสตร์
ที่อยู่ :ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
Telephone :0807738035
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :