ชื่อ - นามสกุล :นายสุเทพ ศรีสุนะ
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอสระใคร
หน้าที่หลัก :บริหารงานในองค์กร
ที่อยู่ :ม.9 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
Telephone :0810601156
Email :sutep_srisuna@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารหน่วยงาน